VALODA ATSVEŠINA VAI VALODA SALIEDĒ?

Cik būtiska nozīme Jūsu dzīvē ir valodai, kas nav Jūsu dzimtā valoda? Ja strādājat pakalpojumu nozarē, ceļojat, Jums ir skolas vecuma atvase, tad, visticamāk, ar kādu svešvalodu sastopaties ik dienu. Lai svešvalodas izmantojums katru reizi būtu korekts, Jums var palīdzēt valodu speciālisti no starptautiskā valodu uzņēmuma “Skrivanek Baltic”. Noskaidrojiet vairāk par dažādajiem pakalpojumiem!
TULKOJUMU BIROJS, KAS TULKO 110 VALODĀS
Tūrisms, būvniecība, jurisprudence, nekustamie īpašumi, lauksaimniecība, sociālo tīklu teksti… Tulkojumu birojs “Skrivanek Baltic” spēj iztulkot visdažādākos tekstus, jo pārzina šīs nozares. Kā tas iespējams? Valodu centra komandas dalībnieki ir ne tikai profesionāli tulki, tulkotāji, korektori un redaktori, bet arī ieguvuši izglītību vai praktisko pieredzi citās specializācijās. Tulkojumu birojs veic dažādu veidu rakstiskos un mutiskos tulkojumus, cita starpā secīgo un sinhrono tulkošanu, tulkošanu zīmju valodā, tulkošanu pa telefonu, filmu dublēšanu. Lai garantētu izcilu pakalpojuma kvalitāti, tulkojumu birojs katru tulkojumu apstrādā atbilstoši gadu gaitā pilnveidotai projektu vadības shēmai, kuras ietvaros ir ne vien tulkošana, bet arī tulkojuma pārbaude, kvalitātes kontrole, korektūra, atsauksmju iegūšana no klienta.
ANGĻU VALODAS KURSI – IKVIENA VAJADZĪBĀM
Vai zinājāt, ka angļu valoda ir viena no trīs pasaulē lielākajām valodām? Nav pārsteigums, ka cilvēki dažādos vecumos izvirzījuši sev par mērķi to apgūt augstvērtīgā līmenī pie kompetentiem pedagogiem. “Skrivanek Baltic” angļu valodas kursi paredzēti gan pieaugušajiem, gan bērniem un pusaudžiem. Lai apmācības būtu pieejamas ikvienam piemērotā laikā un veidā, angļu valodas kursi notiek grupu un privātajās nodarbībās, attālināti (E-mācību programma) un arī ārzemēs, atrodoties starp cilvēkiem, kuriem angļu valoda ir dzimtā. Savukārt īpaši interesants piedāvājums ir zinātkāriem bērniem, kuri ir gatavi veltīt savu brīvlaiku aizraujošām aktivitātēm.

Vairāk informācijas- http://www.skrivanek.lv/lv/pakalpojumi/valodu-kursi-privatpersonam/grupu-kursi/anglu-valodas-kursi.aspx

SMIEKLI UN PIEDZĪVOJUMI – TĀS IR BĒRNU NOMETNES
Ir vieta, kur vērtīgas zināšanas apvienojas ar jautrību, atpūtu un jauki pavadītu laiku. Tās ir bērnu nometnes! “Skrivanek Baltic” piedāvā dienas un diennakts bērnu nometnes, kurās visas aktivitātes vērstas uz svešvalodas zināšanu apguvi. Līdzās uzticamiem un kompetentiem vietējiem skolotājiem, tiek uzaicināti arī ārzemju pasniedzēji, lai bērnam būtu iespēja dzirdēt oriģinālo valodas skanējumu. Aplūkojiet bērnu nometnes, ko “Skrivanek Baltic” rīko tuvākajā laikā, www.bernunometnes.lv!
KONFERENČU TULKOŠANA, LAI TEIKTO SAPRASTU IKVIENS
Konferenču tulkošana ir mutvārdu komunikācija, kas ļauj saprast pasākuma dalībnieku teikto arī tiem, kuriem nav zināšanu attiecīgajā svešvalodā. “Skrivanek Baltic” tulki strādā ātri un precīzi, pārtulkojot runātāja izteiktās idejas klausītājiem. Konferenču tulkošana ir jāplāno laicīgi, tāpēc “Skrivanek Baltic” pieprasījuma gadījumā nodrošina arī konsultācijas, tekstu materiālu maketēšanu un drukāšanu, palīdzību viesnīcu rezervēšanā, ekskursiju rīkošanā ārvalstu viesiem, kā arī tehnisko aprīkojumu (tulkošanas kabīnes, austiņas, raidītājus). Ja konferenču tulkošana jāveic interneta vidē, valodu uzņēmums piedāvā tulkošanu vietnē “Skype”.
Svešvalodu studijām nav vecuma ierobežojuma. Izaiciniet sevi sākt mācīties tās valsts valodu, uz kuru vēlaties doties ceļojumā! “Skrivanek Baltic” Jums palīdzēs!

Comments are Disabled